|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH

Ngày thành lập đơn vị : 01/10/1997

Địa chỉ : Khu phố Văn Sơn – Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113638565 ; 02113565898  Fax: 0211 3830 160

Điện Lực Lập Thạch là đơn vị quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn khu vực huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, Đơn vị hoạt động theo hình thức hạch toán phụ thuộc Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc.

Quá trình sản xuất và kinh doanh của Điện lực Lập Thạch là chủ yếu nhận điện từ Trạm biến áp 110KV Lập Thạch giao sau đó phân phối bán buôn, bán lẻ điện năng đến các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của ĐLLT có quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các Phòng ban, Đội QLVH và các tổ. 

Ban lãnh đạo của Điện lực Lập Thạch gồm:

Giám đốc: Ths. Lê Hải Hưng

Phó giám đốc: Ks. Hoàng Văn Tuấn

                          Ks. Vũ Đức Nguyên

Cơ cấu tổ chức:

Điện lực Lập Thạch quản lý 3 phòng chức năng, 01 đội QLTH, 01 tổ KTGS MBĐ, 01 Tổ trực vận hành với 66 CBCNV, 54 CBCNV nam và 12 CBCNV nữ.

Trong đó

-Thạc sỹ: 01 người chiếm 1.5%

- Đại học:16 người chiếm 24.2%

- Cao đẳng: 12 người chiếm 18.2%

-Trung cấp: 11 người chiếm 16.7 %

- Công nhân: 26 người chiếm 39.4 %

Hiện tại, Điện lực Lập Thạch đang quản lý hơn 361 Km đường dây trung thế với 426 TBA phân phối (tương ứng với 436 MBA) và 781 Km đường dây hạ thế. Tổng số khách hàng là 52.248 khách hàng, trong đó 658 khách hàng cơ quan, 51.590 khách hàng tư gia.

Điện năng thương phẩm bình quân hàng năm đạt hơn 340 triệu KW với doanh thu bình quân hàng năm là hơn 600 tỉ đồng 

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Điện Lực Lập Thạch đã vượt qua bao gian nan, thử thách khi tiếp nhận lưới điện của miền núi. Tích cực cải tạo lưới điện, quản lý và vận hành khao học hiệu quả và thành quả là đã nhận được những bằng khen của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch về giữ ổn định tình hình cấp điện và SXKD điện.

 

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH

Ngày thành lập đơn vị : 01/10/1997

Địa chỉ : Khu phố Văn Sơn – Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113638565 ; 02113565898  Fax: 0211 3830 160

Điện Lực Lập Thạch là đơn vị quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn khu vực huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, Đơn vị hoạt động theo hình thức hạch toán phụ thuộc Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc.

Quá trình sản xuất và kinh doanh của Điện lực Lập Thạch là chủ yếu nhận điện từ Trạm biến áp 110KV Lập Thạch giao sau đó phân phối bán buôn, bán lẻ điện năng đến các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của ĐLLT có quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các Phòng ban, Đội QLVH và các tổ. 

Ban lãnh đạo của Điện lực Lập Thạch gồm:

Giám đốc: Ths. Lê Hải Hưng

Phó giám đốc: Ks. Hoàng Văn Tuấn

                          Ks. Vũ Đức Nguyên

Cơ cấu tổ chức:

Điện lực Lập Thạch quản lý 3 phòng chức năng, 01 đội QLTH, 01 tổ KTGS MBĐ, 01 Tổ trực vận hành với 66 CBCNV, 54 CBCNV nam và 12 CBCNV nữ.

Trong đó

-Thạc sỹ: 01 người chiếm 1.5%

- Đại học:16 người chiếm 24.2%

- Cao đẳng: 12 người chiếm 18.2%

-Trung cấp: 11 người chiếm 16.7 %

- Công nhân: 26 người chiếm 39.4 %

Hiện tại, Điện lực Lập Thạch đang quản lý hơn 361 Km đường dây trung thế với 426 TBA phân phối (tương ứng với 436 MBA) và 781 Km đường dây hạ thế. Tổng số khách hàng là 52.248 khách hàng, trong đó 658 khách hàng cơ quan, 51.590 khách hàng tư gia.

Điện năng thương phẩm bình quân hàng năm đạt hơn 340 triệu KW với doanh thu bình quân hàng năm là hơn 600 tỉ đồng 

Qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển, Điện Lực Lập Thạch đã vượt qua bao gian nan, thử thách khi tiếp nhận lưới điện của miền núi. Tích cực cải tạo lưới điện, quản lý và vận hành khao học hiệu quả và thành quả là đã nhận được những bằng khen của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch về giữ ổn định tình hình cấp điện và SXKD điện.

 

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin_p7
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 5

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc