Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 17, 2022

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH

Tên đầy đủ: ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH       

Tên viết tắt : ĐLT

Ngày thành lập đơn vị : 01/10/1997

Địa chỉ : Khu phố Văn Sơn – Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113638565 ; 02113565898  Fax: 0211 3830 160

       Điện Lực Lập Thạch là đơn vị quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn khu vực huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, Đơn vị hoạt động theo hình thức hạch toán phụ thuộc Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc.

        Quá trình sản xuất và kinh doanh của Điện lực Lập Thạch là chủ yếu nhận điện từ Trạm biến áp 110KV Lập Thạch giao sau đó phân phối bán buôn, bán lẻ điện năng đến các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của ĐLT có quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các Phòng ban, Đội QLVH và các tổ. 

Trụ sở Điện lực Lập Thạch – khu phố Văn Sơn – TT Lập Thạch

Ban lãnh đạo của Điện lực Lập Thạch gồm:

Giám đốc:                      KS.Nguyễn Văn Thìn

Phó giám đốc:               KS. Phạm Hải Đăng

                                        KS. Lưu Quang Đạo

                                        KS. Vũ Đức Nguyên

Cơ cấu tổ chức:

          Điện lực Lập Thạch quản lý 3 phòng chức năng, 01 đội QLVH đường dây và TBA, 1 tổ KTGS MBĐ với 75 CBCNV, 65 CBCNV nam và 10 CBCNV nữ.

     Trong đó:

         - Đại học:                                17 người chiếm 22.7%

         - Cao đẳng, Trung cấp:             22 người chiếm 29.3 %

         - Công nhân:                            36 người chiếm 48 %

          Hiện tại, Điện lực Lập Thạch đang quản lý hơn 260 Km đường dây trung thế với 275 TBA phân phối và 745 Km đường dây hạ thế. Tổng số khách hàng là 47111 khách hàng, trong đó 3274 khách hàng cơ quan, 43837 khách hàng tư gia.

        Điện năng thương phẩm bình quân hàng năm đạt 120 triệu KW với doanh thu bình quân hàng năm là 189 tỉ đồng

 

         Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Điện Lực Lập Thạch đã vượt qua bao gian nan, thử thách khi tiếp nhận lưới điện của miền núi. Tích cực cải tạo lưới điện, quản lý và vận hành khao học hiệu quả và thành quả là đã nhận được những bằng khen của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch về giữ ổn định tình hình cấp điện và SXKD điện.

 

GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH

Tên đầy đủ: ĐIỆN LỰC LẬP THẠCH       

Tên viết tắt : ĐLT

Ngày thành lập đơn vị : 01/10/1997

Địa chỉ : Khu phố Văn Sơn – Thị trấn Lập Thạch – huyện Lập Thạch – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113638565 ; 02113565898  Fax: 0211 3830 160

       Điện Lực Lập Thạch là đơn vị quản lý vận hành, kinh doanh bán điện trên địa bàn khu vực huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô, Đơn vị hoạt động theo hình thức hạch toán phụ thuộc Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc.

        Quá trình sản xuất và kinh doanh của Điện lực Lập Thạch là chủ yếu nhận điện từ Trạm biến áp 110KV Lập Thạch giao sau đó phân phối bán buôn, bán lẻ điện năng đến các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý SXKD của ĐLT có quan hệ chặt chẽ với nhau giữa các Phòng ban, Đội QLVH và các tổ. 

Trụ sở Điện lực Lập Thạch – khu phố Văn Sơn – TT Lập Thạch

Ban lãnh đạo của Điện lực Lập Thạch gồm:

Giám đốc:                      KS.Nguyễn Văn Thìn

Phó giám đốc:               KS. Phạm Hải Đăng

                                        KS. Lưu Quang Đạo

                                        KS. Vũ Đức Nguyên

Cơ cấu tổ chức:

          Điện lực Lập Thạch quản lý 3 phòng chức năng, 01 đội QLVH đường dây và TBA, 1 tổ KTGS MBĐ với 75 CBCNV, 65 CBCNV nam và 10 CBCNV nữ.

     Trong đó:

         - Đại học:                                17 người chiếm 22.7%

         - Cao đẳng, Trung cấp:             22 người chiếm 29.3 %

         - Công nhân:                            36 người chiếm 48 %

          Hiện tại, Điện lực Lập Thạch đang quản lý hơn 260 Km đường dây trung thế với 275 TBA phân phối và 745 Km đường dây hạ thế. Tổng số khách hàng là 47111 khách hàng, trong đó 3274 khách hàng cơ quan, 43837 khách hàng tư gia.

        Điện năng thương phẩm bình quân hàng năm đạt 120 triệu KW với doanh thu bình quân hàng năm là 189 tỉ đồng

 

         Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Điện Lực Lập Thạch đã vượt qua bao gian nan, thử thách khi tiếp nhận lưới điện của miền núi. Tích cực cải tạo lưới điện, quản lý và vận hành khao học hiệu quả và thành quả là đã nhận được những bằng khen của tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Lập Thạch về giữ ổn định tình hình cấp điện và SXKD điện.

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc