|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

Ngày thành lập đơn vị: Ngày 01 tháng 4 năm 1979

Địa chỉ cơ quan: Số 17, đường Lạc Long Quân, Phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.6 268 378/0211. 3 881 741

Fax: 0211.3869.241

Email: dienlucphucyen@gmail.com


Điện lực Thành phố Phúc Yên trước đây là Chi nhánh điện Mê Linh được thành lập ngày 01 tháng 04 năm 1979 với 14 CBCNV có trình độ từ trung cấp trở xuống, quản lý lưới huyện Mê Linh với hơn 20 km đường dây trung thế, 30 trạm biến áp có công suất 9.000kVA và chỉ với hơn 1.000 khách hàng sử dụng điện.

 Theo quyết định số 649/ĐL1-ĐVP-P3 ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc V/v: Đổi tên Chi nhánh điện Mê Linh thành Chi nhánh điện thị xã Phúc Yên trực thuộc Điện lực Vĩnh Phúc,

Theo quyết định số: 723/QĐ-EVN-NPC ngày 07/6/2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc V/v: Đổi tên các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Chi nhánh điện thị xã Phúc Yên được đổi tên thành Điện lực thị xã Phúc Yên

Ngày 7/2/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 thành lập thành phố Phúc Yên, Điện lực thị xã Phúc Yên cũng chính thức được đổi tên thành Điện lực thành phố Phúc Yên.

Địa điểm trụ sở chính: SN 17, Đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Mô hình tổ chức Điện lực thành phố Phúc Yên được xây dựng bao gồm các bộ phận sau:

a. Ban giám đốc: Gồm 03 chức danh

- Giám đốc Điện lực

- Phó Giám đốc điện lực phụ trách kinh doanh

- Phó Giám đốc điện lực phụ trách kỹ thuật vận hành

b. Các phòng chức năng: gồm 03 phòng

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kinh doanh

          c. Đội quản lý tổng hợp:

- Có 01 đội

          d. Tổ độc lập: có 02

           - Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện

 - Tổ trực vận hành

          Điện lực thành phố Phúc Yên hiện nay có 51 CBCNV trong đó có: 01 Thạc sỹ, 20 Kỹ sư, 07 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp, còn lại là công nhân kỹ thuật được đào tạo lành nghề.

Tổ chức Đảng: Chi bộ Điện lực Thành phố Phúc Yên gồm 22 Đảng viên

Các tổ chức đoàn thể:  Công đoàn và đoàn thanh niên

Điện lực Thành phố Phúc Yên hiện đang quản lý: 194,35km đường dây trung áp; 320,108 km đường dây hạ áp, 370 trạm biến áp; 27.503 khách hàng sử dụng điện. 

Thời gian qua, Điện lực thành phố Phúc Yên luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm, xây dựng phương thức cấp điện hợp lý, xử lý nhanh các tồn tại trên lưới điện đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân Thành phố Phúc Yên. Thực hiện đúng quy trình an toàn điện, các quy định, hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác an toàn. Thực hiện đúng quy định về phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác. Sử dụng đúng, đủ trang phục BHLĐ, không để xảy ra sự cố chủ quan, giảm thiểu sự cố khách quan. Luôn thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Qua những năm phát triển, lưới điện trên địa bàn thành phố Phúc Yên hiện nay đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của thành phố trong giai đoạn hiện tại và nhiều năm tiếp theo.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, bằng sự đoàn kết, nỗ lực của Chi bộ Đảng, chính quyền và toàn thể CBCNV đến nay cơ sở vật chất của đơn vị đã được nâng cao rõ rệt. Trình độ của CBCNV được bồi huấn nâng cao cùng với sự áp dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc ngày một nâng cao và chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Đầu tư sửa chữa lưới điện, nâng công suất các trạm biến áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tối đa thời gian mất điện của khách hàng. Chỉnh trang lưới điện, nâng cao dịch vụ khách hàng như: gửi tin nhắn, thông báo tiền điện, lịch cắt điện...thông báo kịp thời những thay đổi của ngành để khách hàng hiểu và năm rõ. Đến nay đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chỉ số công tơ truyền tập trung về trụ sở đơn vị, xuất nhận dữ liệu trên máy tính đã giảm thiểu thời gian, công sức lao động của CBCNV rất nhiều, số liệu tin cậy. Với những thành tích đạt được, Điện lực thành phố Phúc Yên luôn là một trong những đơn vị đứng đầu trong Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

 

 ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ PHÚC YÊN

Ngày thành lập đơn vị: Ngày 01 tháng 4 năm 1979

Địa chỉ cơ quan: Số 17, đường Lạc Long Quân, Phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.6 268 378/0211. 3 881 741

Fax: 0211.3869.241

Email: dienlucphucyen@gmail.com


Điện lực Thành phố Phúc Yên trước đây là Chi nhánh điện Mê Linh được thành lập ngày 01 tháng 04 năm 1979 với 14 CBCNV có trình độ từ trung cấp trở xuống, quản lý lưới huyện Mê Linh với hơn 20 km đường dây trung thế, 30 trạm biến áp có công suất 9.000kVA và chỉ với hơn 1.000 khách hàng sử dụng điện.

 Theo quyết định số 649/ĐL1-ĐVP-P3 ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc V/v: Đổi tên Chi nhánh điện Mê Linh thành Chi nhánh điện thị xã Phúc Yên trực thuộc Điện lực Vĩnh Phúc,

Theo quyết định số: 723/QĐ-EVN-NPC ngày 07/6/2016 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc V/v: Đổi tên các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Chi nhánh điện thị xã Phúc Yên được đổi tên thành Điện lực thị xã Phúc Yên

Ngày 7/2/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 thành lập thành phố Phúc Yên, Điện lực thị xã Phúc Yên cũng chính thức được đổi tên thành Điện lực thành phố Phúc Yên.

Địa điểm trụ sở chính: SN 17, Đường Lạc Long Quân, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 Mô hình tổ chức Điện lực thành phố Phúc Yên được xây dựng bao gồm các bộ phận sau:

a. Ban giám đốc: Gồm 03 chức danh

- Giám đốc Điện lực

- Phó Giám đốc điện lực phụ trách kinh doanh

- Phó Giám đốc điện lực phụ trách kỹ thuật vận hành

b. Các phòng chức năng: gồm 03 phòng

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kinh doanh

          c. Đội quản lý tổng hợp:

- Có 01 đội

          d. Tổ độc lập: có 02

           - Tổ kiểm tra giám sát mua bán điện

 - Tổ trực vận hành

          Điện lực thành phố Phúc Yên hiện nay có 51 CBCNV trong đó có: 01 Thạc sỹ, 20 Kỹ sư, 07 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp, còn lại là công nhân kỹ thuật được đào tạo lành nghề.

Tổ chức Đảng: Chi bộ Điện lực Thành phố Phúc Yên gồm 22 Đảng viên

Các tổ chức đoàn thể:  Công đoàn và đoàn thanh niên

Điện lực Thành phố Phúc Yên hiện đang quản lý: 194,35km đường dây trung áp; 320,108 km đường dây hạ áp, 370 trạm biến áp; 27.503 khách hàng sử dụng điện. 

Thời gian qua, Điện lực thành phố Phúc Yên luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường kỷ luật vận hành, thực hiện nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm, xây dựng phương thức cấp điện hợp lý, xử lý nhanh các tồn tại trên lưới điện đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân Thành phố Phúc Yên. Thực hiện đúng quy trình an toàn điện, các quy định, hướng dẫn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về công tác an toàn. Thực hiện đúng quy định về phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác. Sử dụng đúng, đủ trang phục BHLĐ, không để xảy ra sự cố chủ quan, giảm thiểu sự cố khách quan. Luôn thực hiện tốt công tác nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Qua những năm phát triển, lưới điện trên địa bàn thành phố Phúc Yên hiện nay đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của thành phố trong giai đoạn hiện tại và nhiều năm tiếp theo.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, bằng sự đoàn kết, nỗ lực của Chi bộ Đảng, chính quyền và toàn thể CBCNV đến nay cơ sở vật chất của đơn vị đã được nâng cao rõ rệt. Trình độ của CBCNV được bồi huấn nâng cao cùng với sự áp dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả công việc ngày một nâng cao và chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Đầu tư sửa chữa lưới điện, nâng công suất các trạm biến áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tối đa thời gian mất điện của khách hàng. Chỉnh trang lưới điện, nâng cao dịch vụ khách hàng như: gửi tin nhắn, thông báo tiền điện, lịch cắt điện...thông báo kịp thời những thay đổi của ngành để khách hàng hiểu và năm rõ. Đến nay đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chỉ số công tơ truyền tập trung về trụ sở đơn vị, xuất nhận dữ liệu trên máy tính đã giảm thiểu thời gian, công sức lao động của CBCNV rất nhiều, số liệu tin cậy. Với những thành tích đạt được, Điện lực thành phố Phúc Yên luôn là một trong những đơn vị đứng đầu trong Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin_p7
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 5

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc