|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

 nsLIST
Minimize
Thực hiện chủ đề năm
Chủ đề năm 2023 của EVN: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Chủ đề năm 2023 của EVN: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
2023-12-13 14:58
-67
Infographic: EVN thực hiện chủ đề năm 2023 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'
Infographic: EVN thực hiện chủ đề năm 2023 'Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'
2023-12-13 14:54
-67
PC Vĩnh Phúc đẩy mạnh “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn
Với những giải pháp và hành động cụ thể, trước bối cảnh biến động chung của nền kinh tế, dự báo giai đoạn tới ngành Điện vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, xác định nhiệm vụ cấp bách đặt ra, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự lãnh đạo toàn diện của Ban lãnh đạo công ty, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã và đang triển khai chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề ra nhằm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định cho sự nghiệp phát triển KT - XH địa phương.
2023-11-23 09:11
-87
Đồng bộ cái giải pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thực hành tiết kiệm, trên cơ sở thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, PC Vĩnh Phúc đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực để tiết giảm chi phí, hướng tới hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.
2023-08-25 14:03
-177
PC Vĩnh Phúc vận dụng và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về công tác “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Ở Người không chỉ thấy trong lời nói, mà ngay cả trong hành động và sinh hoạt hằng ngày... đều toát lên một lối sống vô cùng giản dị. Noi theo gương sáng của Bác, việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh trong thực hành tiết kiệm được tập thể CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) triển khai xuyên suốt trong mọi hoạt động. Điều này càng thêm ý nghĩa và có sức lan tỏa mạnh mẽ khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định lựa chọn nội dung này làm chủ đề năm 2023.
2023-07-26 10:01
-207
12

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien