|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

 nsLIST
Minimize
Văn bản nhà nước
Luật biển Việt Nam
LUẬT BIỂN VIỆT NAM Luật số: 18/2012/QH13 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật biển Việt Nam.
2023-10-30 10:26
-111
Thông tư số 09/2023/TT-BCT của Bộ Công thương
Thông tư số 09/2023/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT.
2023-06-15 15:45
-248
Phổ biến về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Phổ biến về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
2022-06-29 16:46
-599
Phổ biến kiến thức Pháp Luật: Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ
Ngày 14/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
2013-12-20 11:18
-3712
PCVP đang khẩn trương hoàn chỉnh theo quy định mới của Chính Phủ
Công ty Điện Lực Vĩnh Phúc phổ biến triển khai áp dụng thực hiện các Nghị định số 134/2013/NĐ-CP, Nghị định số 137/2013/NĐ-CP và Thông tư số 27/2013/TT-BCT vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
2013-11-22 09:46
-3740
12

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien