|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên Công ty : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc        

Tên viết tắt : PC Vĩnh Phúc

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Website: http://pcvinhphuc.npc.com.vn

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

+ Ban Giám đốc: 05 người

+ Các phòng chức năng trực thuộc Công ty:

-  Văn phòng 

-  Phòng Kế hoạch – Vật tư

-  Phòng Tổ chức & nhân sự

-  Phòng Kỹ thuật

-  Phòng Tài chính Kế toán

-  Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-  Phòng Kinh doanh 

-  Phòng An toàn

-  Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

-  Phòng Quản lý đầu tư

-  Phòng Viễn thông & Công nghệ thông tin

-  Phòng Điều độ

+ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

+ Các Điện lực trực thuộc :

-  Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

- Điện lực Thành phố Phúc Yên

- Điện lực Bình Xuyên

- Điện lực Yên Lạc

- Điện lực Vĩnh Tường

- Điện lực Tam Dương

- Điện lực Tam Đảo

- Điện lực Lập Thạch

 Tổng cộng :  21 đơn vị thành viên.

+ 01 Đảng bộ với 15 chi bộ trực thuộc

+ Tổ chức Công đoàn

+ Đoàn thanh niên

NGÀNH NGHỀ SXKD

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

+ Tư vấn quy hoạch điện lực

+ Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA/DMS, hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, của hệ thống tự động hoá lưới điện, lưới điện thông minh. Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng

+ Khảo sát xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; tư vấn giám sát thi công, lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng; công trình điện; công trình viễn thông – công nghệ thông tin

2. Xây dựng công trình điện

 + Xây dựng và lắp đặt các công trình đường dây và trạm biến áp

3. Truyền tải và phân phối điện

+ Phát điện

+ Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện

4. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Chi tiết:

+ Xây dựng và lắp đặt các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Lập trình máy vi tính

Thiết kế trang web

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

+ Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin - Cổng thông tin - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

+ Dịch vụ chuyển giao công nghệ, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng;

+ Hoạt động tự động hoá và điều khiển

+ Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

+ Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng

+ Đào tạo về lĩnh vực SCADE/DMS, tự động hoá lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa

+ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành

+ Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động

+ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành sửa chữa lưới điện

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

+ Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác

11. Cho thuê máy móc, các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

+ Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực

12. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện

+ Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận sản phẩm cho các thiết bị, dụng cụ điện

+ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện, dụng cụ đo lường điện; trang thiết bị, bảo vệ, điều khiển

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ ĐƯỢC NHẬN

 (Cho tập thể và các cá nhân CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc)

01 Huân chương lao động hạng Nhất

02 Huân chương lao động hạng Hai 

04 Huân chương lao động hạng Ba 

16 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

17 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

04 Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

01 Bằng khen của Bộ Tài chính

01 Bằng khen của Bộ Công an

21 Bằng khen của Bộ Công thương

03 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

01 Bằng khen của Bảo hiểm Việt Nam

01 Cờ thi đua của Bộ lao động thương binh xã hội

01 Cờ thi đua của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

01 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

04 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

08 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Trải qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từng bước đã khẳng định vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời kỳ hội nhập, yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói chung và mỗi cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng có sự phát triển vượt bậc, đáp ứng kịp thời đồng bộ và chất lượng ngày càng cao cho nhu cầu điện năng của tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

 

 

Tên Công ty : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc        

Tên viết tắt : PC Vĩnh Phúc

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Website: http://pcvinhphuc.npc.com.vn

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

+ Ban Giám đốc: 05 người

+ Các phòng chức năng trực thuộc Công ty:

-  Văn phòng 

-  Phòng Kế hoạch – Vật tư

-  Phòng Tổ chức & nhân sự

-  Phòng Kỹ thuật

-  Phòng Tài chính Kế toán

-  Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-  Phòng Kinh doanh 

-  Phòng An toàn

-  Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

-  Phòng Quản lý đầu tư

-  Phòng Viễn thông & Công nghệ thông tin

-  Phòng Điều độ

+ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

+ Các Điện lực trực thuộc :

-  Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

- Điện lực Thành phố Phúc Yên

- Điện lực Bình Xuyên

- Điện lực Yên Lạc

- Điện lực Vĩnh Tường

- Điện lực Tam Dương

- Điện lực Tam Đảo

- Điện lực Lập Thạch

 Tổng cộng :  21 đơn vị thành viên.

+ 01 Đảng bộ với 15 chi bộ trực thuộc

+ Tổ chức Công đoàn

+ Đoàn thanh niên

NGÀNH NGHỀ SXKD

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

+ Tư vấn quy hoạch điện lực

+ Tư vấn, thiết kế, lắp đặt, giám sát, cấu hình, kết nối mở rộng phần cứng và phần mềm của hệ thống SCADA/DMS, hệ thống công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêng, của hệ thống tự động hoá lưới điện, lưới điện thông minh. Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng

+ Khảo sát xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư; tư vấn đấu thầu; tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; tư vấn giám sát thi công, lắp đặt các công trình công nghiệp, dân dụng; công trình điện; công trình viễn thông – công nghệ thông tin

2. Xây dựng công trình điện

 + Xây dựng và lắp đặt các công trình đường dây và trạm biến áp

3. Truyền tải và phân phối điện

+ Phát điện

+ Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện

4. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

Chi tiết:

+ Xây dựng và lắp đặt các công trình viễn thông và công nghệ thông tin.

5. Lập trình máy vi tính

Thiết kế trang web

6. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

7. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

+ Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin - Cổng thông tin - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

+ Dịch vụ chuyển giao công nghệ, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng;

+ Hoạt động tự động hoá và điều khiển

+ Hoạt động của các cơ sở điều dưỡng

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

+ Đào tạo về lĩnh vực chăm sóc khách hàng

+ Đào tạo về lĩnh vực SCADE/DMS, tự động hoá lưới điện, lưới điện thông minh, vận hành các trung tâm điều khiển xa

+ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và viễn thông chuyên ngành

+ Dịch vụ huấn luyện an toàn lao động

+ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý, vận hành sửa chữa lưới điện

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

+ Bán buôn các thiết bị đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời và các thiết bị tiết kiệm năng lượng điện khác

11. Cho thuê máy móc, các thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển

+ Cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng điện lực

12. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

+ Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện

+ Thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận sản phẩm cho các thiết bị, dụng cụ điện

+ Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện, dụng cụ đo lường điện; trang thiết bị, bảo vệ, điều khiển

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ ĐƯỢC NHẬN

 (Cho tập thể và các cá nhân CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc)

01 Huân chương lao động hạng Nhất

02 Huân chương lao động hạng Hai 

04 Huân chương lao động hạng Ba 

16 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

17 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

04 Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

01 Bằng khen của Bộ Tài chính

01 Bằng khen của Bộ Công an

21 Bằng khen của Bộ Công thương

03 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

01 Bằng khen của Bảo hiểm Việt Nam

01 Cờ thi đua của Bộ lao động thương binh xã hội

01 Cờ thi đua của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

01 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

04 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

08 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Trải qua hơn 26 năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từng bước đã khẳng định vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời kỳ hội nhập, yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói chung và mỗi cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng có sự phát triển vượt bậc, đáp ứng kịp thời đồng bộ và chất lượng ngày càng cao cho nhu cầu điện năng của tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien