Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Saturday, July 2, 2022

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Tên Công ty : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc        

Tên viết tắt : PCVP

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.656622

Email: dienluc@vinhphuc.gov.vn

Website: http://pcvinhphuc.npc.com.vn

 

 

            Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

+ Ban Giám đốc: 04 người

+ Các phòng chức năng trực thuộc Công ty:

- Văn phòng 

           - Phòng Kế hoạch – Vật tư

- Phòng Tổ chức & nhân sự

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-  Phòng Kinh doanh 

-  Phòng An toàn

-  Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

-  Phòng Quản lý đầu tư

-   Phòng Công nghệ thông tin

- Phòng Điều độ

+ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

+ Các Điện lực trực thuộc :

-  Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

- Điện lực Thành phố Phúc Yên

- Điện lực Bình Xuyên

- Điện lực Yên Lạc

-  Điện lực Vĩnh Tường

- Điện lực Tam Dương

- Điện lực Tam Đảo

- Điện lực Lập Thạch

Tổng cộng :  21 đơn vị thành viên.

+ 01 Đảng bộ với 15 chi bộ trực thuộc

+ Tổ chức Công đoàn

+ Đoàn thanh niêN

Ngành nghề SXKD chính:

+ Phát điện; truyền tải và phân phối điện;

+ Quản lý vận hành, điều khiển, tự động hóa thuộc các công tình lưới điện đến cấp điện áp 110KV và các công trình lưới điện 220KV có tính chất phân phối;

+ Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS;

+ Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác;

+ Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV;

+ Tư vấn quy hoạch điện lực;

+ Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án;

+ Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án;

+ Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu;

          + Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng;

          + Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;

          + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Những phần thưởng cao quý được ghi nhận (Cho tập thể và các cá nhân CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc)

01 Huân chương lao động hạng Nhất

02 Huân chương lao động hạng Hai 

04 Huân chương lao động hạng Ba 

16 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

17 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

01 Bằng khen của Bộ Tài chính

01 Bằng khen của Bộ Công an

21 Bằng khen của Bộ Công thương

03 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

01 Bằng khen của Bảo hiểm Việt Nam

01 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

04 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

07 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

 Trải qua hơn hai mươi ba năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từng bước đã khẳng định vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời kỳ hội nhập, yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói chung và mỗi cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng có sự phát triển vượt bậc, đáp ứng kịp thời đồng bộ và chất lượng ngày càng cao cho nhu cầu điện năng của tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Tên Công ty : Công ty Điện lực Vĩnh Phúc – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc        

Tên viết tắt : PCVP

Ngày thành lập công ty : 14/3/1997

Địa chỉ : Số 195 đường Trần Phú – Phường Liên Bảo – TP. Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.656622

Email: dienluc@vinhphuc.gov.vn

Website: http://pcvinhphuc.npc.com.vn

 

 

            Công ty Điện lực Vĩnh Phúc là đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực 1 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Nay là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam). Được tách 1 phần cơ sở vật chất, kỹ thuật, con người của Điện lực Vĩnh Phú và đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 1997 theo quyết định số: 245/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 14/03/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Vĩnh Phúc. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN LỰC VĨNH PHÚC

+ Ban Giám đốc: 04 người

+ Các phòng chức năng trực thuộc Công ty:

- Văn phòng 

           - Phòng Kế hoạch – Vật tư

- Phòng Tổ chức & nhân sự

- Phòng Kỹ thuật

- Phòng Tài chính kế toán

- Phòng Thanh tra bảo vệ và pháp chế

-  Phòng Kinh doanh 

-  Phòng An toàn

-  Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện

-  Phòng Quản lý đầu tư

-   Phòng Công nghệ thông tin

- Phòng Điều độ

+ Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế

+ Các Điện lực trực thuộc :

-  Điện lực Thành phố Vĩnh Yên

- Điện lực Thành phố Phúc Yên

- Điện lực Bình Xuyên

- Điện lực Yên Lạc

-  Điện lực Vĩnh Tường

- Điện lực Tam Dương

- Điện lực Tam Đảo

- Điện lực Lập Thạch

Tổng cộng :  21 đơn vị thành viên.

+ 01 Đảng bộ với 15 chi bộ trực thuộc

+ Tổ chức Công đoàn

+ Đoàn thanh niêN

Ngành nghề SXKD chính:

+ Phát điện; truyền tải và phân phối điện;

+ Quản lý vận hành, điều khiển, tự động hóa thuộc các công tình lưới điện đến cấp điện áp 110KV và các công trình lưới điện 220KV có tính chất phân phối;

+ Quản lý vận hành, xử lý sự cố, bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, nâng cấp hệ thống SCADA/DMS;

+ Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin từ hệ thống SCADA. Kết nối và trao đổi cơ sở dữ liệu với các hệ thống khai thác dữ liệu khác;

+ Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 35KV;

+ Tư vấn quy hoạch điện lực;

+ Lập dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Dịch vụ tư vấn chuẩn bị dự án;

+ Dịch vụ tư vấn điều hành, quản lý dự án;

+ Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tư vấn đấu thầu;

          + Tư vấn giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng và tư vấn thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng;

          + Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;

          + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Những phần thưởng cao quý được ghi nhận (Cho tập thể và các cá nhân CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc)

01 Huân chương lao động hạng Nhất

02 Huân chương lao động hạng Hai 

04 Huân chương lao động hạng Ba 

16 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

17 Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

01 Bằng khen của Bộ Tài chính

01 Bằng khen của Bộ Công an

21 Bằng khen của Bộ Công thương

03 Bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

01 Bằng khen của Bảo hiểm Việt Nam

01 Cờ thi đua xuất sắc của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

04 Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

07 Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cùng rất nhiều Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Giấy khen của các Sở ban ngành trong tỉnh Vĩnh Phúc.

 Trải qua hơn hai mươi ba năm xây dựng và phát triển là khoảng thời gian Công ty Điện lực Vĩnh Phúc từng bước đã khẳng định vị trí và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của tỉnh Vĩnh Phúc. Trong thời kỳ hội nhập, yêu cầu Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói chung và mỗi cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Phúc nói riêng có sự phát triển vượt bậc, đáp ứng kịp thời đồng bộ và chất lượng ngày càng cao cho nhu cầu điện năng của tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien