Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 17, 2022

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 

Tên đơn vị : Điện lực Tam Dương

Ngày thành lập : 25/09/2001

Địa chỉ : Phố Me – Thị trấn Hợp Hòa – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.615.005

Điện thoại sửa chữa : 02113.833.380

Fax : 02113.833.480

Email : dltamduong@gmail.com

            Điện lực Tam Dương tiền thân là Chi nhánh điện Tam Dương được thành lập năm 2001, đến năm 2010 chi nhánh điện Tam Dương được đổi tên thành Điện lực Tam Dương, là 1 trong 8 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Tam Dương, có con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc, được mở các tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc trong huyện Tam Dương để tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo phân cấp và uỷ quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

 

 

I.                  MÔ HÌNH QUẢN LÝ

     Tính đến tháng 12 năm 2017, Điện lực Tam Dương có 47 CBCNV, trong đó :

-         Ban Giám đốc : 03 CBCNV

-         Phòng Tổng hợp : 04 CBCNV

-         Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – An Toàn : 04 CBCNV

-         KTVAT : 01 CBCNV

-         Phòng Kinh doanh : 10 CBCNV

-         Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp : 23 CBCNV

-         Tổ Kiểm tra GSMBĐ : 02 CBCNV

 

 

Ảnh: Tập thể CBCNV Điện lực Tam Dương

II.               HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

          Điện lực đang quản lý kinh doanh bán lẻ điện năng trực tiếp tới 09 xã và 01 Thị trấn với số lượng khách hàng là 24.783; Bán buôn điện cho 02 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hợp Thịnh và Hoàng Lâu

        Điện lực Tam Dương đang quản lý vận hành 138 km đường dây trung thế ở các cấp điện áp 10, 22, 35 kV; 01 trạm biến áp trung gian 2x5600 kVA-35/10 kV; 147 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 48,810 kVA và 279 km đường dây 400V (tương ứng với 96 trạm biến áp công cộng).

 Kết quả sản xuất kinh doanh :

 

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2017

Năm 2016

SS năm 2017/2016

KH PC giao 2017

TH/KH

Thương phẩm

Tr.kWh

81,575

75,187

+8,84%

89,531

84,10%

Tổn thất

%

6,47

8,27

-1,80%

6,69

-0,22%

Giá bình quân

đ/kWh

1622,20

1613,54

+8,66đ

1.624,65

-2,45đ

Tiết kiệm điện

Tr.kWh

1,505

1,388

+8,42%

2% TP

2%

Chỉ số tiếp cận điện năng

Ngày

5

5

0

6,5

-1,5

Tỷ lệ thu

tiền điện

%

100

99,9

+0,01

99,7

0,3%

Doanh thu

tỷ đồng

132,331

122,156

+23,04%

145,456

90,97%

 

          Dịch vụ khách hàng : Các khâu nghiệp vụ của ĐLTD luôn thực hiện đúng quy định của luật Điện lực, quy trình Kinh doanh; Các chính sách của Nhà nước đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện.

          Cùng với các đơn vị trong PCVP, ĐLTD  luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà Công ty giao. Để đạt được những kết quả trên là được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; Sự ủng hộ của các cấp chính quyền & nhân dân địa phương, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực to lớn của tập thể CBCNV ĐLTD trong những năm qua.

III.        THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

              Trong những năm vừa qua, Điện lực Tam Dương đã nhận được rất nhiều danh hiệu,  bằng khen, giấy khen của các cấp, điển hình như:

-         Tập thể Lao động suất sắc năm 2013,2014,2015,2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

-         Bằng khen của UBND tỉnh (2013), Bộ Công thương (2014), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2015).

-         Cấp Công ty : Giải nhất toàn diện (2013), Giải nhất kỹ thuật(2014), Giải nhất khối kỹ thuật vận hành năm  2017,..v..v.

       

   Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, Điện lực Tam Dương đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian nan thử thách khi tiếp nhận lưới điện phức tạp, xuống cấp của một huyện  trung du miền núi; Tích cực cải tạo, quản lý luới điện khoa học và hiệu quả. Toàn thể CBCNV Điện lực luôn trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Điện lực Tam Dương luôn luôn  đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Công ty giao cũng như các hoạt động giao lưu, văn hoá- xã hội trong và ngoài đơn vị. Giữ vững tình hình ổn định cấp điện trên địa bàn./.

 

 

ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 

Tên đơn vị : Điện lực Tam Dương

Ngày thành lập : 25/09/2001

Địa chỉ : Phố Me – Thị trấn Hợp Hòa – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.615.005

Điện thoại sửa chữa : 02113.833.380

Fax : 02113.833.480

Email : dltamduong@gmail.com

            Điện lực Tam Dương tiền thân là Chi nhánh điện Tam Dương được thành lập năm 2001, đến năm 2010 chi nhánh điện Tam Dương được đổi tên thành Điện lực Tam Dương, là 1 trong 8 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Tam Dương, có con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc, được mở các tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc trong huyện Tam Dương để tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo phân cấp và uỷ quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

 

 

I.                  MÔ HÌNH QUẢN LÝ

     Tính đến tháng 12 năm 2017, Điện lực Tam Dương có 47 CBCNV, trong đó :

-         Ban Giám đốc : 03 CBCNV

-         Phòng Tổng hợp : 04 CBCNV

-         Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – An Toàn : 04 CBCNV

-         KTVAT : 01 CBCNV

-         Phòng Kinh doanh : 10 CBCNV

-         Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp : 23 CBCNV

-         Tổ Kiểm tra GSMBĐ : 02 CBCNV

 

 

Ảnh: Tập thể CBCNV Điện lực Tam Dương

II.               HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

          Điện lực đang quản lý kinh doanh bán lẻ điện năng trực tiếp tới 09 xã và 01 Thị trấn với số lượng khách hàng là 24.783; Bán buôn điện cho 02 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hợp Thịnh và Hoàng Lâu

        Điện lực Tam Dương đang quản lý vận hành 138 km đường dây trung thế ở các cấp điện áp 10, 22, 35 kV; 01 trạm biến áp trung gian 2x5600 kVA-35/10 kV; 147 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 48,810 kVA và 279 km đường dây 400V (tương ứng với 96 trạm biến áp công cộng).

 Kết quả sản xuất kinh doanh :

 

Chỉ tiêu

Đơn vị

Năm 2017

Năm 2016

SS năm 2017/2016

KH PC giao 2017

TH/KH

Thương phẩm

Tr.kWh

81,575

75,187

+8,84%

89,531

84,10%

Tổn thất

%

6,47

8,27

-1,80%

6,69

-0,22%

Giá bình quân

đ/kWh

1622,20

1613,54

+8,66đ

1.624,65

-2,45đ

Tiết kiệm điện

Tr.kWh

1,505

1,388

+8,42%

2% TP

2%

Chỉ số tiếp cận điện năng

Ngày

5

5

0

6,5

-1,5

Tỷ lệ thu

tiền điện

%

100

99,9

+0,01

99,7

0,3%

Doanh thu

tỷ đồng

132,331

122,156

+23,04%

145,456

90,97%

 

          Dịch vụ khách hàng : Các khâu nghiệp vụ của ĐLTD luôn thực hiện đúng quy định của luật Điện lực, quy trình Kinh doanh; Các chính sách của Nhà nước đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện.

          Cùng với các đơn vị trong PCVP, ĐLTD  luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà Công ty giao. Để đạt được những kết quả trên là được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; Sự ủng hộ của các cấp chính quyền & nhân dân địa phương, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực to lớn của tập thể CBCNV ĐLTD trong những năm qua.

III.        THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

              Trong những năm vừa qua, Điện lực Tam Dương đã nhận được rất nhiều danh hiệu,  bằng khen, giấy khen của các cấp, điển hình như:

-         Tập thể Lao động suất sắc năm 2013,2014,2015,2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

-         Bằng khen của UBND tỉnh (2013), Bộ Công thương (2014), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2015).

-         Cấp Công ty : Giải nhất toàn diện (2013), Giải nhất kỹ thuật(2014), Giải nhất khối kỹ thuật vận hành năm  2017,..v..v.

       

   Trải qua 16 năm xây dựng và phát triển, Điện lực Tam Dương đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian nan thử thách khi tiếp nhận lưới điện phức tạp, xuống cấp của một huyện  trung du miền núi; Tích cực cải tạo, quản lý luới điện khoa học và hiệu quả. Toàn thể CBCNV Điện lực luôn trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Điện lực Tam Dương luôn luôn  đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Công ty giao cũng như các hoạt động giao lưu, văn hoá- xã hội trong và ngoài đơn vị. Giữ vững tình hình ổn định cấp điện trên địa bàn./.

 

 

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc