|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 

 

Tên đơn vị : Điện lực Tam Dương

Ngày thành lập : 25/09/2001

Địa chỉ : Phố Me – Thị trấn Hợp Hòa – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.615.005

Fax : 02113.833.480

Email : dltamduong@gmail.com

            

 

    Điện lực Tam Dương tiền thân là Chi nhánh điện Tam Dương được thành lập năm 2001, đến năm 2010 chi nhánh điện Tam Dương được đổi tên thành Điện lực Tam Dương, là 1 trong 8 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Tam Dương, có con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc, được mở các tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc trong huyện Tam Dương để tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo phân cấp và uỷ quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

 I.   MÔ HÌNH QUẢN LÝ

Tính đến tháng 04 năm 2023, Điện lực Tam Dương có 44 CBCNV, trong đó :

- Ban Giám đốc: 03 CBCNV

- Phòng Tổng hợp: 04 CBCNV

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – An Toàn: 06 CBCNV

- KTVAT: 01 CBCNV

- Phòng Kinh doanh: 08 CBCNV

- Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp : 16 CBCNV

- Tổ Kiểm tra GSMBĐ: 02 CBCNV

- Tổ trực vận hành: 04 người.

 

II.   HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

     Điện lực đang quản lý kinh doanh bán lẻ điện năng trực tiếp tới 09 xã và 01 Thị trấn với số lượng khách hàng là 28.471; Bán buôn điện cho 02 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hợp Thịnh và Hoàng Lâu.

 

     Điện lực Tam Dương đang quản lý vận hành Tổng 262 TBA : Trong đó 112 TBA 35/0,4 kV; 150 TBA 22/0,4 kV. Đường dây 0,4 kV: Các lộ đường dây 0,4 của các TBA bán lẻ đang đóng điện vận hành.

          

    Dịch vụ khách hàng: Các khâu nghiệp vụ của ĐLTD luôn thực hiện đúng quy định của luật Điện lực, quy trình Kinh doanh; Các chính sách của Nhà nước đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện.

 

    Cùng với các đơn vị trong PCVP, ĐLTD luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà Công ty giao. Để đạt được những kết quả trên là được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; Sự ủng hộ của các cấp chính quyền & nhân dân địa phương, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực to lớn của tập thể CBCNV ĐLTD trong những năm qua.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

    Trong những năm vừa qua, Điện lực Tam Dương đã nhận được rất nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen của các cấp, điển hình như:

- Tập thể Lao động suất sắc năm 2013,2014,2015,2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Công đoàn CSTV đạt danh hiệu vững mạnh suất sắc năm 2020

- Bằng khen của UBND tỉnh (2013; 2021), Bộ Công thương (2014), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2015).

- Cấp Công ty: Giải nhất toàn diện (2013), Giải nhất kỹ thuật(2014), Giải nhất khối kỹ thuật vận hành năm  2017,..v..v.

    Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, Điện lực Tam Dương đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian nan thử thách khi tiếp nhận lưới điện phức tạp, xuống cấp của một huyện trung du miền núi; Tích cực cải tạo, quản lý luới điện khoa học và hiệu quả. Toàn thể CBCNV Điện lực luôn trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Điện lực Tam Dương luôn luôn  đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Công ty giao cũng như các hoạt động giao lưu, văn hoá- xã hội trong và ngoài đơn vị. Giữ vững tình hình ổn định cấp điện trên địa bàn./.

 

 

 

ĐIỆN LỰC TAM DƯƠNG 

 

Tên đơn vị : Điện lực Tam Dương

Ngày thành lập : 25/09/2001

Địa chỉ : Phố Me – Thị trấn Hợp Hòa – huyện Tam Dương – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại : 02113.615.005

Fax : 02113.833.480

Email : dltamduong@gmail.com

            

 

    Điện lực Tam Dương tiền thân là Chi nhánh điện Tam Dương được thành lập năm 2001, đến năm 2010 chi nhánh điện Tam Dương được đổi tên thành Điện lực Tam Dương, là 1 trong 8 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh bán điện trên địa bàn huyện Tam Dương, có con dấu riêng, hạch toán phụ thuộc, được mở các tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc trong huyện Tam Dương để tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo phân cấp và uỷ quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

 I.   MÔ HÌNH QUẢN LÝ

Tính đến tháng 04 năm 2023, Điện lực Tam Dương có 44 CBCNV, trong đó :

- Ban Giám đốc: 03 CBCNV

- Phòng Tổng hợp: 04 CBCNV

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – An Toàn: 06 CBCNV

- KTVAT: 01 CBCNV

- Phòng Kinh doanh: 08 CBCNV

- Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp : 16 CBCNV

- Tổ Kiểm tra GSMBĐ: 02 CBCNV

- Tổ trực vận hành: 04 người.

 

II.   HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

     Điện lực đang quản lý kinh doanh bán lẻ điện năng trực tiếp tới 09 xã và 01 Thị trấn với số lượng khách hàng là 28.471; Bán buôn điện cho 02 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hợp Thịnh và Hoàng Lâu.

 

     Điện lực Tam Dương đang quản lý vận hành Tổng 262 TBA : Trong đó 112 TBA 35/0,4 kV; 150 TBA 22/0,4 kV. Đường dây 0,4 kV: Các lộ đường dây 0,4 của các TBA bán lẻ đang đóng điện vận hành.

          

    Dịch vụ khách hàng: Các khâu nghiệp vụ của ĐLTD luôn thực hiện đúng quy định của luật Điện lực, quy trình Kinh doanh; Các chính sách của Nhà nước đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng đến tất cả các khách hàng sử dụng điện.

 

    Cùng với các đơn vị trong PCVP, ĐLTD luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD mà Công ty giao. Để đạt được những kết quả trên là được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty; Sự ủng hộ của các cấp chính quyền & nhân dân địa phương, đồng thời cũng thể hiện sự nỗ lực to lớn của tập thể CBCNV ĐLTD trong những năm qua.

III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

    Trong những năm vừa qua, Điện lực Tam Dương đã nhận được rất nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen của các cấp, điển hình như:

- Tập thể Lao động suất sắc năm 2013,2014,2015,2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Công đoàn CSTV đạt danh hiệu vững mạnh suất sắc năm 2020

- Bằng khen của UBND tỉnh (2013; 2021), Bộ Công thương (2014), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (2015).

- Cấp Công ty: Giải nhất toàn diện (2013), Giải nhất kỹ thuật(2014), Giải nhất khối kỹ thuật vận hành năm  2017,..v..v.

    Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, Điện lực Tam Dương đã vượt qua rất nhiều khó khăn, gian nan thử thách khi tiếp nhận lưới điện phức tạp, xuống cấp của một huyện trung du miền núi; Tích cực cải tạo, quản lý luới điện khoa học và hiệu quả. Toàn thể CBCNV Điện lực luôn trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đơn vị bạn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Điện lực Tam Dương luôn luôn  đoàn kết, gắn bó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Công ty giao cũng như các hoạt động giao lưu, văn hoá- xã hội trong và ngoài đơn vị. Giữ vững tình hình ổn định cấp điện trên địa bàn./.

 

 

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin_p7
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 5

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc