|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO

Ngày thành lập: 23/12/2004

Địa chỉ: Km 10 xã Hợp Châu - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3576.999

Fax: 02113.896.005

 

 

Chi nhánh điện Tam Đảo được thành thành lập 01/7/2004, khi mới thành lập đơn vị chỉ có 28 cán bộ công nhân viên, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động còn thiếu, phải thuê một nhà của dân để làm trụ sở. Khi đó các chỉ tiêu kinh doanh: Thương phẩm khoảng 800.000 kWh, Giá bình quân những năm đầu rất thấp chủ yếu là bán buôn điện nông thôn cho các xã giá 390 đ/kWh, tổn thất cao gần 10%. Để hoàn thành tốt những chỉ tiêu kinh doanh, toàn thể CBCNV của đơn vị đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hết sức mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ quyết định số: 723/QĐ-EVN NPC ngày 07 tháng 06 năm 2010, của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc đổi tên đơn vị chi nhánh điện Tam Đảo thành Điện lực Tam Đảo;

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành năm 2007 trụ sở mới được xây dựng tại km 11 thuộc xã Hợp Châu –huyện Tam Đảo. Tháng 3/2014 được sửa chữa, nâng cấp, hiện nay trụ sở làm việc của Điện lực Tam Đảo đã khá khang trang gồm 03 tầng, mỗi tầng gần 400 m­‑2, nằm trên khuôn viên 3.275,5m­‑, xung quang là cây xanh nhiều bóng mát, mặt tiền hướng về đường quốc lộ 2B, là cửa ngõ đường lên khu du lịch Tam Đảo, các phòng làm việc đều rộng rãi thoáng mát đáp ứng nhu cầu làm việc cho CBCNV và khách hàng đến giao dịch.

I. MÔ HÌNH QUẢN LÝ

Tính đến tháng 12 năm 2022 Điện lực Tam Đảo có đủ cơ cấu, mô hình hoạt động đúng theo quy định Tổng công ty: Tổng số CBCNV là 45 người, trong đó nữ là: 15; nam 30; có trình độ chuyên môn cao trên đại học có 02 người, Đại học 16, Cao đẳng 5 người, Cao đẳng , trung cấp công nhân điện 22 người còn lại là bằng cấp khác.

Trong đó :

A. Ban Giám đốc : 03 CBCNV

B. Phòng Tổng hợp : 04 CBCNV

C. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – An Toàn : 08 CBCNV

D. KTVAT : 01 CBCNV

E. Phòng Kinh doanh : 10 CBCNV

F. Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp : 18 CBCNV

G. Tổ Kiểm tra GSMBĐ : 02 CBCNV

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Hiện tạiiện lực Tam Đảo đang quản lý lưới điện được cung cấp nguồn từ   trạm 110kV TamĐảo E25.6.Đường dây trung áp 10,22,35kV có chiều dà208,575km;Đường dây hạ áp có chiều dà244km. Tổng số trạm biến áp phân phối : 294 trạm / 294 máy tổng dung lượng 88.861 KVA ( Trong đó Tài sản ngành điện 200 trạm /200 máy tổng dung lượng 64.590 KVA , Tài sản khách hàng 94 trạm / 94 máy tổng dung lượng 33.661 KVA). Với tổng số khách hàng là 26.277 khách hàng.Về cơ bản Điện lực Tam Đảo cung ứng đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Tam Đảo cũng như SXKD, DVDL và SH cho nhân dân trên địa bàn, không bị quá tải MBA hay đường dây, 100 % các hộ dân trên địa bàn có điện lưới Quốc gia.

         Sau gần 20 năm xây dựng và trưởng thành Điện lực Tam Đảo đã luôn hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao , được Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc ghi nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ Điện lực Tam Đảo thường xuyên đạt chi bộ hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát huy những thành tích đã đạt được với sự tăng trưởng điện thương phẩm và giảm tổn thất điện năng , Điện lực Tam Đảo đã và đang không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao trách nhiệm CBCNV từng bước thực hiện có chất lượng , hiệu quả công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế , các nhà đầu tư trên địa bàn, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế của địa phương trong những năm tiếp theo , góp phần từng bước xây dựng huyện Tam Đảo ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, văn minh, dân chủ.

 

ĐIỆN LỰC TAM ĐẢO

Ngày thành lập: 23/12/2004

Địa chỉ: Km 10 xã Hợp Châu - Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3576.999

Fax: 02113.896.005

 

 

Chi nhánh điện Tam Đảo được thành thành lập 01/7/2004, khi mới thành lập đơn vị chỉ có 28 cán bộ công nhân viên, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động còn thiếu, phải thuê một nhà của dân để làm trụ sở. Khi đó các chỉ tiêu kinh doanh: Thương phẩm khoảng 800.000 kWh, Giá bình quân những năm đầu rất thấp chủ yếu là bán buôn điện nông thôn cho các xã giá 390 đ/kWh, tổn thất cao gần 10%. Để hoàn thành tốt những chỉ tiêu kinh doanh, toàn thể CBCNV của đơn vị đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực hết sức mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ quyết định số: 723/QĐ-EVN NPC ngày 07 tháng 06 năm 2010, của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc đổi tên đơn vị chi nhánh điện Tam Đảo thành Điện lực Tam Đảo;

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành năm 2007 trụ sở mới được xây dựng tại km 11 thuộc xã Hợp Châu –huyện Tam Đảo. Tháng 3/2014 được sửa chữa, nâng cấp, hiện nay trụ sở làm việc của Điện lực Tam Đảo đã khá khang trang gồm 03 tầng, mỗi tầng gần 400 m­‑2, nằm trên khuôn viên 3.275,5m­‑, xung quang là cây xanh nhiều bóng mát, mặt tiền hướng về đường quốc lộ 2B, là cửa ngõ đường lên khu du lịch Tam Đảo, các phòng làm việc đều rộng rãi thoáng mát đáp ứng nhu cầu làm việc cho CBCNV và khách hàng đến giao dịch.

I. MÔ HÌNH QUẢN LÝ

Tính đến tháng 12 năm 2022 Điện lực Tam Đảo có đủ cơ cấu, mô hình hoạt động đúng theo quy định Tổng công ty: Tổng số CBCNV là 45 người, trong đó nữ là: 15; nam 30; có trình độ chuyên môn cao trên đại học có 02 người, Đại học 16, Cao đẳng 5 người, Cao đẳng , trung cấp công nhân điện 22 người còn lại là bằng cấp khác.

Trong đó :

A. Ban Giám đốc : 03 CBCNV

B. Phòng Tổng hợp : 04 CBCNV

C. Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật – An Toàn : 08 CBCNV

D. KTVAT : 01 CBCNV

E. Phòng Kinh doanh : 10 CBCNV

F. Đội Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp : 18 CBCNV

G. Tổ Kiểm tra GSMBĐ : 02 CBCNV

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Hiện tạiiện lực Tam Đảo đang quản lý lưới điện được cung cấp nguồn từ   trạm 110kV TamĐảo E25.6.Đường dây trung áp 10,22,35kV có chiều dà208,575km;Đường dây hạ áp có chiều dà244km. Tổng số trạm biến áp phân phối : 294 trạm / 294 máy tổng dung lượng 88.861 KVA ( Trong đó Tài sản ngành điện 200 trạm /200 máy tổng dung lượng 64.590 KVA , Tài sản khách hàng 94 trạm / 94 máy tổng dung lượng 33.661 KVA). Với tổng số khách hàng là 26.277 khách hàng.Về cơ bản Điện lực Tam Đảo cung ứng đủ điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện Tam Đảo cũng như SXKD, DVDL và SH cho nhân dân trên địa bàn, không bị quá tải MBA hay đường dây, 100 % các hộ dân trên địa bàn có điện lưới Quốc gia.

         Sau gần 20 năm xây dựng và trưởng thành Điện lực Tam Đảo đã luôn hoàn thành tốt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao , được Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc ghi nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ Điện lực Tam Đảo thường xuyên đạt chi bộ hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát huy những thành tích đã đạt được với sự tăng trưởng điện thương phẩm và giảm tổn thất điện năng , Điện lực Tam Đảo đã và đang không ngừng nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao trách nhiệm CBCNV từng bước thực hiện có chất lượng , hiệu quả công tác quản lý vận hành, kinh doanh bán điện đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế , các nhà đầu tư trên địa bàn, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế của địa phương trong những năm tiếp theo , góp phần từng bước xây dựng huyện Tam Đảo ngày càng phồn vinh, giàu đẹp, văn minh, dân chủ.

 

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin_p7
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 5

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc