Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Monday, August 8, 2022

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

    Điện lực Vĩnh Tường được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2001 Theo quyết định số 755/ĐLI/ĐVP-P3 của Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc trên cơ sở được chia tách từ Chi nhánh Điện Vĩnh Lạc thành Chi nhánh Điện Yên Lạc (nay là Điện lực Yên lạc) và Chi nhánh Điện Vĩnh Tường (nay là Điện lực Vĩnh Tường). Tính đến ngày 31/12/2017 Điện lực Vĩnh Tường có tổng số 47 CBCNV (36 nam, 11 nữ);

Điện lực Vĩnh Tường có trụ sở đóng tại Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là một huyện đồng bằng có diện tích đất tự nhiên là 141,899km2 với 26 xã và 3 thị trấn; tổng số hộ dân tính đến tháng 12 năm 2016 là 57.447 (hộ).

Nhiệm vụ của Điện lực Vĩnh Tường là quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, đáp ứng năng lượng điện cho các nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và một xã lân cận là xã Minh Châu - Ba Vì – TP.Hà Nội.

Huyện Vĩnh Tường được cấp điện từ 01 trạm biến áp 110kV Vĩnh Tường gồm 2 MBA với tổng công suất 80MVA và MBA T3-40MVA trạm 220kV/110KV Vĩnh Tường. Tính đến hết tháng 12 năm 2017 Điện lực Vĩnh Tường  quản lý, bán điện cho 15.579 khách hàng (bao gồm cả khách hàng bán buôn và bán lẻ); quản lý vận hành 212,61km đường dây trung thế, 126,63km đường dây hạ thế và 301 máy biến áp với tổng dung lượng là 118,305kVA.

Ảnh: Trụ sở Điện lực Vĩnh Tường

Trong những năm qua, Điện lực Vĩnh Tường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc giao và đã được cấp trên khen thưởng, dưới đây là những khen thưởng đã đạt được:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

QĐ số 201/QĐ-PCVP-P3 ngày 20/01/2011; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Giấy khen

QĐ số 81/QĐ-PCVP-P3 ngày 12/01/2012; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 2237/QĐ–CT ngày 25/8/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1494/QĐ-CTngày 23/6/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1447/QĐ-BCT ngày 27/3/2012, Bộ Công thương

2012

Bằng khen

QĐ số 336/QĐ-EVN ngày 12/4/2012; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2012

Giấy khen

QĐ số 319/QĐ-EVN ngày 12/4/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2013

Giấy khen

QĐ số: 1070/QĐ-EVN Ngày 25/11/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2014

Giấy khen

QĐ số 869/QĐ-PCVP ngày 28/6/2014; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 73/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 75/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 133/QĐ-EVN NPC ngày 20/01/2015; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2015

Giấy khen

QĐ số 1005/QĐ-EVN NPC ngày 19/4/2016; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2016

Bằng khen

QĐ số 1787/QĐ-BCT ngày 19/5/2017: Bộ Công thương

2017

Giấy khen

QĐ số 1818/QĐ-PCVP ngày 21/12/2017; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2017

Giấy khen

QĐ số 1818/QĐ-PCVP ngày 21/12/2017; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

 

Ảnh: Tập thể CBCNV Điện lực Vĩnh Tường

Sau hơn 16 năm xây dựng và phát triển có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, Tuy nhiên với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CBCNV Điện lực Vĩnh Tường đã gặt hái được kết quả nhất định. Điện lực Vĩnh Tường đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội, an ninh chính trị của huyện Vĩnh Tường và xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Phát huy những thành quả đó trong những năm tiếp theo, Điện lực Vĩnh Tường sẽ nâng cao hơn nữa trong công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp điện ngày càng ổn định, liên tục đáp ứng mọi nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội./.

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

    Điện lực Vĩnh Tường được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2001 Theo quyết định số 755/ĐLI/ĐVP-P3 của Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc trên cơ sở được chia tách từ Chi nhánh Điện Vĩnh Lạc thành Chi nhánh Điện Yên Lạc (nay là Điện lực Yên lạc) và Chi nhánh Điện Vĩnh Tường (nay là Điện lực Vĩnh Tường). Tính đến ngày 31/12/2017 Điện lực Vĩnh Tường có tổng số 47 CBCNV (36 nam, 11 nữ);

Điện lực Vĩnh Tường có trụ sở đóng tại Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là một huyện đồng bằng có diện tích đất tự nhiên là 141,899km2 với 26 xã và 3 thị trấn; tổng số hộ dân tính đến tháng 12 năm 2016 là 57.447 (hộ).

Nhiệm vụ của Điện lực Vĩnh Tường là quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, đáp ứng năng lượng điện cho các nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và một xã lân cận là xã Minh Châu - Ba Vì – TP.Hà Nội.

Huyện Vĩnh Tường được cấp điện từ 01 trạm biến áp 110kV Vĩnh Tường gồm 2 MBA với tổng công suất 80MVA và MBA T3-40MVA trạm 220kV/110KV Vĩnh Tường. Tính đến hết tháng 12 năm 2017 Điện lực Vĩnh Tường  quản lý, bán điện cho 15.579 khách hàng (bao gồm cả khách hàng bán buôn và bán lẻ); quản lý vận hành 212,61km đường dây trung thế, 126,63km đường dây hạ thế và 301 máy biến áp với tổng dung lượng là 118,305kVA.

Ảnh: Trụ sở Điện lực Vĩnh Tường

Trong những năm qua, Điện lực Vĩnh Tường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc giao và đã được cấp trên khen thưởng, dưới đây là những khen thưởng đã đạt được:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

QĐ số 201/QĐ-PCVP-P3 ngày 20/01/2011; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Giấy khen

QĐ số 81/QĐ-PCVP-P3 ngày 12/01/2012; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 2237/QĐ–CT ngày 25/8/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1494/QĐ-CTngày 23/6/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1447/QĐ-BCT ngày 27/3/2012, Bộ Công thương

2012

Bằng khen

QĐ số 336/QĐ-EVN ngày 12/4/2012; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2012

Giấy khen

QĐ số 319/QĐ-EVN ngày 12/4/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2013

Giấy khen

QĐ số: 1070/QĐ-EVN Ngày 25/11/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2014

Giấy khen

QĐ số 869/QĐ-PCVP ngày 28/6/2014; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 73/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 75/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 133/QĐ-EVN NPC ngày 20/01/2015; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2015

Giấy khen

QĐ số 1005/QĐ-EVN NPC ngày 19/4/2016; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2016

Bằng khen

QĐ số 1787/QĐ-BCT ngày 19/5/2017: Bộ Công thương

2017

Giấy khen

QĐ số 1818/QĐ-PCVP ngày 21/12/2017; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2017

Giấy khen

QĐ số 1818/QĐ-PCVP ngày 21/12/2017; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

 

Ảnh: Tập thể CBCNV Điện lực Vĩnh Tường

Sau hơn 16 năm xây dựng và phát triển có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, Tuy nhiên với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CBCNV Điện lực Vĩnh Tường đã gặt hái được kết quả nhất định. Điện lực Vĩnh Tường đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội, an ninh chính trị của huyện Vĩnh Tường và xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Phát huy những thành quả đó trong những năm tiếp theo, Điện lực Vĩnh Tường sẽ nâng cao hơn nữa trong công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp điện ngày càng ổn định, liên tục đáp ứng mọi nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội./.

 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc