|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

           Điện lực Vĩnh Tường được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2001 Theo quyết định số 755/ĐLI/ĐVP-P3 của Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc trên cơ sở được chia tách từ Chi nhánh Điện Vĩnh Lạc thành Chi nhánh Điện Yên Lạc (nay là Điện lực Yên lạc) và Chi nhánh Điện Vĩnh Tường (nay là Điện lực Vĩnh Tường). Tính đến ngày 31/12/2022 Điện lực Vĩnh Tường có tổng số 48 CBCNV (36 nam, 12 nữ).

           Điện lực Vĩnh Tường có trụ sở đóng tại Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là một huyện đồng bằng có diện tích đất tự nhiên là 142,4 km2 với 28 xã và 3 thị trấn; tổng số hộ dân 203.345 người.

           Nhiệm vụ của Điện lực Vĩnh Tường là quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, đáp ứng năng lượng điện cho các nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và một xã lân cận là xã Minh Châu - Ba Vì – TP.Hà Nội.

          Huyện Vĩnh Tường được cấp điện chính từ 02 trạm: Trạm 110kV Vĩnh Tường (2x63MVA), Trạm 220/110kV Vĩnh Tường (1x40MVA+1x63MVA). Tính đến hết tháng 4/2023 Điện lực Vĩnh Tường quản lý, bán điện cho 17.752 khách hàng (bao gồm cả khách hàng bán buôn và bán lẻ); Tính đến 31/12/2022 khối lượng quản lý vận hành của Điện lực như sau: 

         - Đường dây 35kV: 07 lộ đường dây, chiều dài 71,65 km ĐDK và 2,19 km cáp ngầm.

         - Đường dây 22kV:         08 lộ đường dây, chiều dài 152,66 km ĐDK và 3,04km cáp ngầm.

         - Đường dây 0,4kV:        chiều dài 139,1 km.

         - Công suất MBA 

         TBA phân phối 441 TBA/460 máy, tổng dung lượng 194.345 kVA

      Trong đó: + TSNĐ: 326 TBA/326 máy tổng dung lượng 122.540 kVA

            + TSKH: 115TBA/134 máy tổng dung lượng 71.805 kVA

- Tổng dung lượng tụ bù trên lưới: 29.670kVAr, trong đó: Tụ bù hạ thế là 19.320kVAr; Tụ bù trung thế là 10.350kVAr.Trong những năm qua, Điện lực Vĩnh Tường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc giao và đã được cấp trên khen thưởng, dưới đây là những khen thưởng đã đạt được:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

QĐ số 201/QĐ-PCVP-P3 ngày 20/01/2011; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Giấy khen

QĐ số 81/QĐ-PCVP-P3 ngày 12/01/2012; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 2237/QĐ–CT ngày 25/8/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1494/QĐ-CTngày 23/6/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1447/QĐ-BCT ngày 27/3/2012, Bộ Công thương

2012

Bằng khen

QĐ số 336/QĐ-EVN ngày 12/4/2012; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2012

Giấy khen

QĐ số 319/QĐ-EVN ngày 12/4/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2013

Giấy khen

QĐ số: 1070/QĐ-EVN Ngày 25/11/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2014

Giấy khen

QĐ số 869/QĐ-PCVP ngày 28/6/2014; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 73/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 75/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 133/QĐ-EVN NPC ngày 20/01/2015; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2015

Giấy khen

QĐ số 1005/QĐ-EVN NPC ngày 19/4/2016; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2016

Bằng khen

QĐ số 1787/QĐ-BCT ngày 19/5/2017: Bộ Công thương

2017

Giấy khen

QĐ số 1818/QĐ-PCVP ngày 21/12/2017; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2018

Giấy khen

QĐ số 1953/QĐ-PCVP ngày 28/12/2018; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2019

Giấy khen

QĐ số 597/QĐ-EVNNPC ngày 19/3/2020; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2020

Giấy khen

QĐ số 3699/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2020; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2021

Giấy khen

QĐ số 3533/QĐ-EVNNPC ngày 22/12/2021; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

 Sau hơn 22 năm xây dựng và phát triển có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, Tuy nhiên với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CBCNV Điện lực Vĩnh Tường đã gặt hái được kết quả nhất định. Điện lực Vĩnh Tường đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội, an ninh chính trị của huyện Vĩnh Tường và xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Phát huy những thành quả đó trong những năm tiếp theo, Điện lực Vĩnh Tường sẽ nâng cao hơn nữa trong công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp điện ngày càng ổn định, liên tục đáp ứng mọi nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn./.

 

ĐIỆN LỰC VĨNH TƯỜNG

           Điện lực Vĩnh Tường được thành lập ngày 01 tháng 10 năm 2001 Theo quyết định số 755/ĐLI/ĐVP-P3 của Giám đốc Điện lực Vĩnh Phúc trên cơ sở được chia tách từ Chi nhánh Điện Vĩnh Lạc thành Chi nhánh Điện Yên Lạc (nay là Điện lực Yên lạc) và Chi nhánh Điện Vĩnh Tường (nay là Điện lực Vĩnh Tường). Tính đến ngày 31/12/2022 Điện lực Vĩnh Tường có tổng số 48 CBCNV (36 nam, 12 nữ).

           Điện lực Vĩnh Tường có trụ sở đóng tại Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, là một huyện đồng bằng có diện tích đất tự nhiên là 142,4 km2 với 28 xã và 3 thị trấn; tổng số hộ dân 203.345 người.

           Nhiệm vụ của Điện lực Vĩnh Tường là quản lý vận hành, kinh doanh điện năng, đáp ứng năng lượng điện cho các nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và một xã lân cận là xã Minh Châu - Ba Vì – TP.Hà Nội.

          Huyện Vĩnh Tường được cấp điện chính từ 02 trạm: Trạm 110kV Vĩnh Tường (2x63MVA), Trạm 220/110kV Vĩnh Tường (1x40MVA+1x63MVA). Tính đến hết tháng 4/2023 Điện lực Vĩnh Tường quản lý, bán điện cho 17.752 khách hàng (bao gồm cả khách hàng bán buôn và bán lẻ); Tính đến 31/12/2022 khối lượng quản lý vận hành của Điện lực như sau: 

         - Đường dây 35kV: 07 lộ đường dây, chiều dài 71,65 km ĐDK và 2,19 km cáp ngầm.

         - Đường dây 22kV:         08 lộ đường dây, chiều dài 152,66 km ĐDK và 3,04km cáp ngầm.

         - Đường dây 0,4kV:        chiều dài 139,1 km.

         - Công suất MBA 

         TBA phân phối 441 TBA/460 máy, tổng dung lượng 194.345 kVA

      Trong đó: + TSNĐ: 326 TBA/326 máy tổng dung lượng 122.540 kVA

            + TSKH: 115TBA/134 máy tổng dung lượng 71.805 kVA

- Tổng dung lượng tụ bù trên lưới: 29.670kVAr, trong đó: Tụ bù hạ thế là 19.320kVAr; Tụ bù trung thế là 10.350kVAr.Trong những năm qua, Điện lực Vĩnh Tường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý vận hành, kinh doanh bán điện Công ty Điện lực Vĩnh Phúc giao và đã được cấp trên khen thưởng, dưới đây là những khen thưởng đã đạt được:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Giấy khen

QĐ số 201/QĐ-PCVP-P3 ngày 20/01/2011; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Giấy khen

QĐ số 81/QĐ-PCVP-P3 ngày 12/01/2012; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 2237/QĐ–CT ngày 25/8/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1494/QĐ-CTngày 23/6/2011; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2011

Bằng khen

QĐ số 1447/QĐ-BCT ngày 27/3/2012, Bộ Công thương

2012

Bằng khen

QĐ số 336/QĐ-EVN ngày 12/4/2012; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2012

Giấy khen

QĐ số 319/QĐ-EVN ngày 12/4/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2013

Giấy khen

QĐ số: 1070/QĐ-EVN Ngày 25/11/2013; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2014

Giấy khen

QĐ số 869/QĐ-PCVP ngày 28/6/2014; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 73/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 75/QĐ-PCVP ngày 05/2/2015; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2014

Giấy khen

QĐ số 133/QĐ-EVN NPC ngày 20/01/2015; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2015

Giấy khen

QĐ số 1005/QĐ-EVN NPC ngày 19/4/2016; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2016

Bằng khen

QĐ số 1787/QĐ-BCT ngày 19/5/2017: Bộ Công thương

2017

Giấy khen

QĐ số 1818/QĐ-PCVP ngày 21/12/2017; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2018

Giấy khen

QĐ số 1953/QĐ-PCVP ngày 28/12/2018; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2019

Giấy khen

QĐ số 597/QĐ-EVNNPC ngày 19/3/2020; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2020

Giấy khen

QĐ số 3699/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2020; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

2021

Giấy khen

QĐ số 3533/QĐ-EVNNPC ngày 22/12/2021; Tổng Công ty Điện lực miền bắc

 Sau hơn 22 năm xây dựng và phát triển có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, Tuy nhiên với sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể CBCNV Điện lực Vĩnh Tường đã gặt hái được kết quả nhất định. Điện lực Vĩnh Tường đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế , văn hóa, xã hội, an ninh chính trị của huyện Vĩnh Tường và xã Minh Châu, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Phát huy những thành quả đó trong những năm tiếp theo, Điện lực Vĩnh Tường sẽ nâng cao hơn nữa trong công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đảm bảo cung cấp điện ngày càng ổn định, liên tục đáp ứng mọi nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn./.

 

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin_p7
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 5

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc