|  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Wednesday, February 21, 2024

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

 


Ngày thành lập đơn vị: Ngày 24 tháng 06 năm 1998

Địa chỉ cơ quan: 195A đường Trần Phú, P. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.862 866

Fax: 02113.861 153

Email: dienlucvinhyen.vp@gmail.com

 

          

 

          Là đơn vị quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn toàn thành phố Vĩnh Yên. Có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện, đáp ứng nhu cầu văn hoá xã hội của nhân dân trên địa bàn thành phố. Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện lực thành phố Vĩnh Yên hiện nay có 64 CBCNV trong đó có: 31 kỹ sư, cử nhân (01 lao động hợp đồng có thời hạn; 18 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp, 15 công nhân kỹ thuật được đào tạo lành nghề.

          Tổ chức Đảng: Chi bộ Điện lực Thành phố Vĩnh Yên gồm 20 Đảng viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị.

     Kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động đến nay, những năm qua Điện lực Thành phố Vĩnh Yên đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, vượt qua hết chặng đường khó khăn này đến chặng đường khó khăn khác, đã đóng góp một cách tích cực vào sự đổi mới, phát triển kinh tế chung của Thành phố Vĩnh Yên.

     Thời gian đầu mới thành lập, lưới điện do Điện lực Thành phố Vĩnh Yên quản lý còn nhỏ hẹp, Chỉ với khoảng 5000 khách hàng sử dụng điện khi mới thành lập, đến nay toàn Điện lực thành phố Vĩnh Yên đã bán điện trực tiếp hơn 36.372 khách hàng trên toàn Thành phố, đáp ứng được 100% số hộ trong địa bàn thành phố có điện dùng.

     Lưới điện trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên hiện nay đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của Thành phố Vĩnh Yên trong giai đoạn hiện tại và nhiều năm tiếp theo.

          Qua nhiều năm trưởng thành và phát triển, Điện lực Thành phố Vĩnh Yên rất phấn khởi và tự hào đã cùng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và Ngành điện lực Việt Nam đóng góp được nhiều công sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, góp phần đưa tỉnh Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo trở thành một tỉnh phát triển kinh tế nhanh nhất nhì cả nước. Nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện lực thành phố Vĩnh Yên hiện nay có 64 CBCNV trong đó có: 31 kỹ sư, cử nhân (01 lao động hợp đồng có thời hạn; 18 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp, 15 công nhân kỹ thuật được đào tạo lành nghề.

     Tổ chức Đảng: Chi bộ Điện lực Thành phố Vĩnh Yên gồm 20 Đảng viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị.

III. Các hình thức đã được khen thưởng:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014

Tập thể LĐXS

QĐ số: 101/QĐ-EVN Ngày 3/2/2015; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2015

Tập thể LĐXS

QĐ số 301/QĐ-EVN NPC ngày 4/4/2016; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2016

Tập thể LĐXS

QĐ số 288/QĐ-EVN NPC ngày 27/3/2017; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2017

Tập thể LĐXS

QĐ số 275/QĐ-EVN NPC ngày 05/02/2018; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2018

Tập thể LĐXS

QĐ số 226/QĐ-EVN ngày 20/02/2019; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2019

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

QĐ số 2201/QĐ-PCVP ngày 31/12/2019; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2020

Tập thể LĐXS

QĐ số 3697/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2010; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2021

Tập thể LĐXS

QĐ số 3535/QĐ-EVNNPC ngày 22/12/202021; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2022

Giải nhất khối trực tiếp SX

1357/QĐ-PCVP ngày 30/12/2022; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2012

Bằng khen

993/QĐ–CT ngày 2/5/2012; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2014

Bằng khen

1403/QĐ-TTg ngày 15/8/2014; Thủ tướng Chính phủ

2015

Bằng khen

1208/QĐ-BCT ngày 29/3/2016; Bộ Công thương

2016

Bằng khen

1212/QĐ–CT ngày 25/4/2017; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2017

Giấy khen

275/QĐ-EVNNPC ngày 5/2/2018; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2018

Giấy khen

1953/QĐ-PCVP ngày 28/12/2018; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2019

Bằng khen

1294/QĐ-UBND ngày 08/6/2020; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2020

Giấy khen

416/QĐ-EVNNPC ngày 02/3/2021; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2020

Giấy khen

3699/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2020; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2021

Bằng khen

701/QĐ-CT ngày 08/4/2022; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

 


Ngày thành lập đơn vị: Ngày 24 tháng 06 năm 1998

Địa chỉ cơ quan: 195A đường Trần Phú, P. Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113.862 866

Fax: 02113.861 153

Email: dienlucvinhyen.vp@gmail.com

 

          

 

          Là đơn vị quản lý vận hành và kinh doanh bán điện trên địa bàn toàn thành phố Vĩnh Yên. Có nhiệm vụ đáp ứng năng lượng điện, đáp ứng nhu cầu văn hoá xã hội của nhân dân trên địa bàn thành phố. Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện lực thành phố Vĩnh Yên hiện nay có 64 CBCNV trong đó có: 31 kỹ sư, cử nhân (01 lao động hợp đồng có thời hạn; 18 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp, 15 công nhân kỹ thuật được đào tạo lành nghề.

          Tổ chức Đảng: Chi bộ Điện lực Thành phố Vĩnh Yên gồm 20 Đảng viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị.

     Kể từ ngày bắt đầu đi vào hoạt động đến nay, những năm qua Điện lực Thành phố Vĩnh Yên đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thử thách, vượt qua hết chặng đường khó khăn này đến chặng đường khó khăn khác, đã đóng góp một cách tích cực vào sự đổi mới, phát triển kinh tế chung của Thành phố Vĩnh Yên.

     Thời gian đầu mới thành lập, lưới điện do Điện lực Thành phố Vĩnh Yên quản lý còn nhỏ hẹp, Chỉ với khoảng 5000 khách hàng sử dụng điện khi mới thành lập, đến nay toàn Điện lực thành phố Vĩnh Yên đã bán điện trực tiếp hơn 36.372 khách hàng trên toàn Thành phố, đáp ứng được 100% số hộ trong địa bàn thành phố có điện dùng.

     Lưới điện trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên hiện nay đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, có khả năng đáp ứng nhu cầu điện của Thành phố Vĩnh Yên trong giai đoạn hiện tại và nhiều năm tiếp theo.

          Qua nhiều năm trưởng thành và phát triển, Điện lực Thành phố Vĩnh Yên rất phấn khởi và tự hào đã cùng Công ty Điện lực Vĩnh Phúc và Ngành điện lực Việt Nam đóng góp được nhiều công sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, góp phần đưa tỉnh Vĩnh Phúc từ một tỉnh nghèo trở thành một tỉnh phát triển kinh tế nhanh nhất nhì cả nước. Nhận được nhiều bằng khen, danh hiệu thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và UBND Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện lực thành phố Vĩnh Yên hiện nay có 64 CBCNV trong đó có: 31 kỹ sư, cử nhân (01 lao động hợp đồng có thời hạn; 18 cán bộ có trình độ cao đẳng và trung cấp, 15 công nhân kỹ thuật được đào tạo lành nghề.

     Tổ chức Đảng: Chi bộ Điện lực Thành phố Vĩnh Yên gồm 20 Đảng viên chính thức, 02 Đảng viên dự bị.

III. Các hình thức đã được khen thưởng:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2014

Tập thể LĐXS

QĐ số: 101/QĐ-EVN Ngày 3/2/2015; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2015

Tập thể LĐXS

QĐ số 301/QĐ-EVN NPC ngày 4/4/2016; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2016

Tập thể LĐXS

QĐ số 288/QĐ-EVN NPC ngày 27/3/2017; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2017

Tập thể LĐXS

QĐ số 275/QĐ-EVN NPC ngày 05/02/2018; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2018

Tập thể LĐXS

QĐ số 226/QĐ-EVN ngày 20/02/2019; Tập đoàn Điện lực Việt Nam

2019

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

QĐ số 2201/QĐ-PCVP ngày 31/12/2019; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2020

Tập thể LĐXS

QĐ số 3697/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2010; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2021

Tập thể LĐXS

QĐ số 3535/QĐ-EVNNPC ngày 22/12/202021; Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc

2022

Giải nhất khối trực tiếp SX

1357/QĐ-PCVP ngày 30/12/2022; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

 

 

 

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2012

Bằng khen

993/QĐ–CT ngày 2/5/2012; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2014

Bằng khen

1403/QĐ-TTg ngày 15/8/2014; Thủ tướng Chính phủ

2015

Bằng khen

1208/QĐ-BCT ngày 29/3/2016; Bộ Công thương

2016

Bằng khen

1212/QĐ–CT ngày 25/4/2017; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2017

Giấy khen

275/QĐ-EVNNPC ngày 5/2/2018; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2018

Giấy khen

1953/QĐ-PCVP ngày 28/12/2018; Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

2019

Bằng khen

1294/QĐ-UBND ngày 08/6/2020; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

2020

Giấy khen

416/QĐ-EVNNPC ngày 02/3/2021; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2020

Giấy khen

3699/QĐ-EVNNPC ngày 29/12/2020; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

2021

Bằng khen

701/QĐ-CT ngày 08/4/2022; UBND tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Thống kê
Membership Thống kê
Latest New User Mới nhất : dangtin_p7
Past 24 Hours Hôm qua : 0
Prev. 24 Hours Hôm nay : 0
User Count Toàn bộ : 5

People Online Đang Online:
Visitors Khách : 0
Members Thành viên : 0
Total Tổng cộng : 0

Online Now Online Now:
Bộ đếm
An error has occurred.
Error: SK.Weather-MSN is currently unavailable.

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc