Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện lực Vĩnh Phúc  -  Tuesday, May 17, 2022

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

 

 

http://cskh.npc.com.vn/

 

 

ĐIỆN LỰC YÊN LẠC

 

Tên đơn vị: Điện lực Yên lạc

Ngày thành lập: 1/10/2001

Địa chỉ: Xã Tam Hồng- Huyện Yên lạc- Tỉnh Vĩnh phúc

Điên thoại: 02112217248

ĐT sửa chữa: 02112217311

 

         Điện lực Yên lạc là 1 trong 9 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh phúc- Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. ĐLYL thực hiện sản xuất và kinh doanh trên địa bàn huyện Yên lạc, có con dấu riêng, hoạch toán phụ thuộc, được mở các tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc trong huyện để tổ chực thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo phân cấp và uỷ quyền của NPC, PCVP.

 

  Điện lực Yên Lạc

Mô hình quản lý:

 Tổng số CBCNV: 40 người, trong đó:

                           - 01 Giám đốc

                           - 01 Phó Giám đốc

                           - 01 Phòng KDTH

                           - 01 Phòng KH-KT-AT

                           - 01 cửa hàng Viễn thông

                           - Đội Công nhân QLVH

 

Lĩnh vực Kinh Doanh:

1. Kinh doanh điện năng với tổng khách hàng hiện có là: 13619 KH

trong đó: KH mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt là: 1514, còn lại là KH sinh hoạt.

2. Kinh doanh dịch vụ Viễn thông công cộng và Dịch vụ Internet cáp quang FTTH tốc độ cao.

3. Quản lý, sửa chữa, hiệu chỉnh lưới điện từ 35Kv trở xuống

          Qua Hơn 10 năm xây dựng và phát triển đến nay. Điện lực Yên lạc đã vượt qua bao gian khó thử thách, biết bao thăng trầm trong công việc được giao, cũng như tinh thần, trách nhiệm làm việc cao, có hiệu suất của mỗi CBCNV tại đơn vị để đến ngày hôm nay ĐLYL đã và đang dần hoàn thiện đi đến ổn định ở mọi công việc mà Công ty Điện lực vĩnh phúc giao phó.

          ĐLYL luôn giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo trong đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế và xã hội, đáp ứng một cách cơ bản về nhu cầu cung ứng điện cho sự phát triển của đất nước, góp phần duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ở mức cao nhiều năm liên tục.

          Đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhiều công trình nguồn và luới điện, thực hiện được khối lượng đầu tư lớn,quy mô nguồn và lưới điện không ngừng được mở rộng.

          Hiệu quả vận hành hệ thống được nâng cao. Đầu tư cho nông thôn , vùng sâu, vùng xa có bước phát triển vượt bậc, góp phần cải thiện đời sống và chuyển đổi kinh tế tại các địa phương.

          Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cân bằng được tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và hướng tới phát triển bền vững.


ĐIỆN LỰC YÊN LẠC

 

Tên đơn vị: Điện lực Yên lạc

Ngày thành lập: 1/10/2001

Địa chỉ: Xã Tam Hồng- Huyện Yên lạc- Tỉnh Vĩnh phúc

Điên thoại: 02112217248

ĐT sửa chữa: 02112217311

 

         Điện lực Yên lạc là 1 trong 9 Điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Vĩnh phúc- Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. ĐLYL thực hiện sản xuất và kinh doanh trên địa bàn huyện Yên lạc, có con dấu riêng, hoạch toán phụ thuộc, được mở các tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc trong huyện để tổ chực thực hiện các nhiệm vụ SXKD theo phân cấp và uỷ quyền của NPC, PCVP.

 

  Điện lực Yên Lạc

Mô hình quản lý:

 Tổng số CBCNV: 40 người, trong đó:

                           - 01 Giám đốc

                           - 01 Phó Giám đốc

                           - 01 Phòng KDTH

                           - 01 Phòng KH-KT-AT

                           - 01 cửa hàng Viễn thông

                           - Đội Công nhân QLVH

 

Lĩnh vực Kinh Doanh:

1. Kinh doanh điện năng với tổng khách hàng hiện có là: 13619 KH

trong đó: KH mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt là: 1514, còn lại là KH sinh hoạt.

2. Kinh doanh dịch vụ Viễn thông công cộng và Dịch vụ Internet cáp quang FTTH tốc độ cao.

3. Quản lý, sửa chữa, hiệu chỉnh lưới điện từ 35Kv trở xuống

          Qua Hơn 10 năm xây dựng và phát triển đến nay. Điện lực Yên lạc đã vượt qua bao gian khó thử thách, biết bao thăng trầm trong công việc được giao, cũng như tinh thần, trách nhiệm làm việc cao, có hiệu suất của mỗi CBCNV tại đơn vị để đến ngày hôm nay ĐLYL đã và đang dần hoàn thiện đi đến ổn định ở mọi công việc mà Công ty Điện lực vĩnh phúc giao phó.

          ĐLYL luôn giữ vững và phát huy vai trò chủ đạo trong đảm bảo cung cấp điện cho nền kinh tế và xã hội, đáp ứng một cách cơ bản về nhu cầu cung ứng điện cho sự phát triển của đất nước, góp phần duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện ở mức cao nhiều năm liên tục.

          Đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhiều công trình nguồn và luới điện, thực hiện được khối lượng đầu tư lớn,quy mô nguồn và lưới điện không ngừng được mở rộng.

          Hiệu quả vận hành hệ thống được nâng cao. Đầu tư cho nông thôn , vùng sâu, vùng xa có bước phát triển vượt bậc, góp phần cải thiện đời sống và chuyển đổi kinh tế tại các địa phương.

          Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, cân bằng được tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và hướng tới phát triển bền vững.


 

 

 

 

Lên Trên  |   Trang chủ  |  Giới Thiệu  |  Liên Hệ  |  DK Mua Dien  |  EmailTienDien
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc
Công Ty Điện Lực Vĩnh Phúc
Tổng Công Ty Điện Lực Miền Bắc